AMOR !!! 24 HS

Facundo de Zuviría | 15.03.2017 - 14.05.2017
From the series HOT GIRLS _2016
Horas | Photography | C-print on photographic paper | 5.9 x 7.9 in | Edition 7 + A/P

De la serie CHICAS HOT_2016
Horas | Fotografía | Copia tipo C sobre papel fotográfico | 15 x 20 cm | Edición 7 + A/P