Fotografias 1930 – 1943 | Francisco Medail

Francisco Medail | 01.08.2017 - 29.09.2017
From the series PHOTOGRAPHIES 1930-1943_2017
Train Station | Photography | Inkjet print on fiber paper | 7,8 x 11,8 in. | Edition 5 + A/P

De la serie FOTOGRAFÍAS 1930-1945_2017
Estación de tren | Fotografía | Impresión inkjet sobre papel fibra | 20 x 30 cm. | Edición 5 + A/P