ExhibitionsInfo

Roberto HuarcayaBamboo Cane | Cañas de Bambú, 2019
From the Amazogramas series
Photography
Photogram on photosensitive paper
110,2 x 42,5 in
Unique Piece

De la serie Amazogramas
Fotografía
Fotograma sobre papel fotosensible
280 x 108 cm
Pieza Única