ExhibitionsInfo

Roberto HuarcayaJungle-Bamboo forest | Selva - Bosque de Bambú, 2019
From the Amazogramas series
Photography
Photogram on photosensitive paper
118,8 x 42,5 in
Unique Piece

De la serie Amazogramas
Fotografía
Fotograma sobre papel fotosensible
212 x 108 cm
Pieza Única