ExhibitionsInfo

NEX 7The keys. América 34, Barcelona | Las llaves. América 34, Barcelona, 1979
From the NEXO series | Exile
Photography
Gelatin silver print on fiber paper
28,9 x 19,7 in.
Edition 5 + A/P

De la serie NEXO | Exilio
Fotografía
Gelatina de plata sobre papel fibra
73,5 x 50 cm.
Edición 5 + A/P