ExhibitionsInfo

Ananké AsseffNovember 8th, 2013 Córdoba | 8 de Noviembre de 2013 Córdoba, 2013
From the Fields of Reality I series
Photography with intervention in the inner face of the glass/ plexi-glass with 18% grey acrylic paint
47 x 47 in.
Edition 5 + A/P

De la serie Campos de realidad I
Fotografía con intervención en la cara interna del vidrio/acrílico con pintura gris 18%
120 x 120 cm.
Edición 5 + A/P