ExhibitionsInfo

Roberto HuarcayaAmazogramas #3 | Amazogramas #3, 2014
From the Amazogramas series
Photography
Photogram on photosensitive paper
1181 x 42,5 in.
Unique Piece

De la serie Amasogramas
Fotografía
Fotograma sobre papel fotosensible
3000 x 108 cm.
Pieza Única