ExhibitionsInfo

Roberto HuarcayaAmazogramas #1 | Amazogramas #1, 2014
From the Amazogramas series
Photography
Photogram on photosensitive paper
1181 x 41,7 in.
Unique Piece

De la serie Amazogramas
Fotografía
Fotograma sobre papel fotosensible
3000 x 108 cm.
Pieza Única