ExhibitionsInfo

Roberto HuarcayaKoyurqui band of musicians | Banda de músicos de Koyurqui, 2018
From the Danzas Andinas series
Photography
Photogram on photosensitive paper
275,5 x 41,7 in.
Unique Piece

De la serie Danzas Andinas
Fotografía
Fotograma sobre papel fotosensible
700 x 216 cm.
Pieza Única