ExhibitionsInfo

Roberto HuarcayaUntitled IV | Sin título IV, 2019
From the Eucalipto Forest series
Photography
Photogram on photosensitive paper
196,85 x 42,5 in.
Unique Piece

De la serie Bosque de Eucalipto
Fotografía
Fotograma sobre papel fotosensible
500 x 108 cm.
Pieza Única