ExhibitionsInfo

Roberto HuarcayaAmazogramas #4 | Amazogramas #4, 2019
From the Amazogramas series
Photography
Photogram on photosensitive paper
1181 x 42,5 in.
Unique Piece

De la serie Amazogramas
Fotografía
Fotograma sobre papel fotosensible
3000 x 108 cm.
Pieza Única