ExhibitionsInfo

Silvia RivasFull of hope (video still) | Llenos de esperanza (still de video), 2003
From the series Full of hope
Single-channel video

De la serie Llenos de esperanza
Video monocanal