ExhibitionsInfo

Silvia RivasFull of hope (video still) | Llenos de esperanza (still de video), 2003
From the series FULL OF HOPE
Single-channel video

De la serie LLENOS DE ESPERANZA
Video monocanal