ExhibitionsInfo

MAQUINAS DE LO SENSIBLE [EXTENDED]

Andrés Denegri


Rolf Art | Buenos Aires, Argentina
13.12.2019 - 31.05.2020
Installation Views


Works
Andrés Denegri
Iron and Land | Hierro y Tierra, 2013
Andrés Denegri
Iron and Land | Hierro y Tierra, 2013
Andrés Denegri
Iron and Land | Hierro y Tierra, 2013
Andrés Denegri
Lead and Shovel | Plomo y palo, 2013
Andrés Denegri
Lead and Shovel | Plomo y palo, 2013
Andrés Denegri
Forgetting mechanisms | Mecanismos del Olvido, 2017
Andrés Denegri
A: Flag/B: Argentine, 2018
Andrés Denegri
Burned flag | Bandera quemada, 2018
Andrés Denegri
Bony Áyax | Bony Áyax, 2015
Andrés Denegri
Guilty Inocent | Culpable Inocente, 2016
Andrés Denegri
Three shots | Tres tiros, 2015
Andrés Denegri
From the Bony moment series | Bony moment | Video | 2' (still) | De la serie Instante Bony | Instante Bony | Video | 2' (fotogramas), 2000


Video


Documents


Press
Press release