ExhibitionsInfo

NEX 8Partners. Port of Barcelona | Socios. Puerto de Barcelona, 1982
From the NEXO series | Exile
Photography
Gelatin silver print on fiber paper
29 x 19,7 in.
Edition 5 + A/P

De la serie NEXO | Exilio
Fotografía
Gelatina de plata sobre papel fibra
73,5 x 50 cm.
Edición 5 + A/P