ExhibitionsInfo

S.Rivas Horizonte partido:video-instalación II :2006Split Horizon | Horizonte partido, 2006
From the series TINY EVENT
Variable channel video-installation
Edition 5 + A/P

De la serie TINY EVENTS
Video-instalación de canales variables para monitores
Edición 5 + A/P