ExhibitionsInfo

S.Rivas Horizonte partido:video-instalación III :2006Split Horizon | Horizonte partido, 2006
From the series Tiny Event
Variable channel video-installation
Edition 5 + A/P

De la serie Tiny Events
Video-instalación de canales variables para monitores
Edición 5 + A/P